Premii stiinta solului

1. Premiul NICOLAE CERNESCU (2004)
Lucrarea: Atlas geografic: România – calitatea solurilor si reţeaua electrică de transport
Autori: Mihail DUMITRU, Octavia BOGDAN, Doina FRUMUŞELU, Nicolae FLOREA, Dan BĂLTEANU, Ion MUNTEANU, Lucian BADEA, Gheorghe NICULESCU, Petre GÂŞTESCU, Carmen DRAGOTĂ, Elena SOARE, Săndica HÂRSESCU, Viorica BECHEANU, Sorin GEACU, Petre ENCIU, Mihai TOTI, Constantin CRĂCIUN, Andrei CANARACHE, Monica DUMITRAŞCU, Daniel CIUPITU, Ioana-Jeni DRĂGOI, Ion ZĂVOIANU, Anton GEICU, Valentin TEODORESCU, Sorin MATEI, Cătălin SIMOTA, Alexandru DUMITRESCU, Viorel CHENDEŞ, Constantin CIOBANU, Mihaela ŞERBAN, Ana URŞANU, Sorina DUMITRU, Mihai IELENICZ, Liliana BARBU, Claudiu MANOLESCU, Gabi-Mirela MATEI, Deniza DONCIULESCU, Petre TRANDAFIR, Bebe DOBRE, Daniela FLOREA, Cristian GIURCONIU, Ştefan PANŢU, Manuela TOCACI, Alina GHERGHINA

2. Premiul NICOLAE CERNESCU (2005)
Lucrarea: “Decontaminarea solurilor poluate cu compuşi organici”
Autori: Anca Rovena VOICULESCU, Mihail DUMITRU, Mihai TOTI

3. Premiul  NICOLAE CERNESCU (2006)
Lucrarea: “Elsevier’s Dictionary of Soil Science”
Autori: Andrei CANARACHE, Irina VINTILA, Ioan MUNTEANU

4. Premiul  NICOLAE CERNESCU (2007)
Lucrarea: “Dezvoltarea rurala si regionala durabila a satului românesc”
Autori: Teodor Eugen MAN, Nicoleta MATEOC-SÂRB

5. Premiul  NICOLAE CERNESCU (2008)
Lucrările: “Solurile munţilor vulcanici din nord-vestul carpaţilor orientali”
Autori: Constantin RUSU, Iulian Cătălin STÂNGĂ, Lilian NIACŞU, Ionuţ VASILINIUC si: “Geo-atlasul municipiului Bucureşti”
Autori: Radu LĂCĂTUŞU, Nicolae ANASTASIU, Mihai POPESCU, Petru ENCIU

6. Premiul  NICOLAE CERNESCU (2009)
Lucrarea: “Metode de analiză utilizate în laboratorul de fizică a solului”
Autori: Elisabeta DUMITRU, Irina CALCIU, Vera CARABULEA,Andrei CANARACHE

7. Premiul NICOLAE CERNESCU (2010)
Lucrarea: “POSIBILITATI DE VALORIFICARE ÎN AGRICULTURA A COMPOSTULUI OBTINUT DIN GUNOI MENAJER SI NAMOL DE CANALIZARE”
Autori: Irina CALCIU, Mihail DUMITRU, Elisabeta DUMITRU

8. Premiul NICOLAE CERNESCU (2012)
Lucrarea: ”Opţiuni de reducere a pierderilor de nutrienţi şi calitatea apelor în Oltenia”
Autori: Ana Maria DODOCIOIU, Alexandru Marian TUDOSIE

9. Premiul NICOLAE CERNESCU (2013)
Lucrarea: ”Solul, partener de existență”
Autor: Nicolae FLOREA

10. Premiul NICOLAE CERNESCU (2014)
Lucrarea: ”Corelarea sistemelor de clasificare a solurilor SRCS SRTS”
Autori: Virgil VLAD, Mihai TOTI, Nicolae FLOREA, Victoria MOCANU

11. Premiul NICOLAE CERNESCU (2016)
Lucrarea: “Solurile din Vestul României – caracterizare, evaluare, ameliorare”
Autori: Dorin ŢĂRĂU; Gheorghe ROGOBETE; Daniel Dorin DICU

12. Premiul NICOLAE CERNESCU (2017)
pentru lucrarea: „Solul – element de baza al conceptului de „Terroir”.
Autori: Mihai TOTI; Mihail DUMITRU; Virgil VLAD; Irina CALCIU;

13. Premiul NICOLAE CERNESCU (2018)
pentru lucrarea: „Solurile din Sud Vestul României”.
Autori: Dorin ŢĂRĂU, Gheorghe ROGOBETE, Adia GROZAV, Daniel Dorin DICU;
14. Premiul NICOLAE CERNESCU (2019)
pentru lucrarea: „Pământuri și locuri dintre Dunăre – Vârful Gugu – Crșu Negru”.
Autori: Dorin ŢĂRĂU, Gheorghe ROGOBETE, Daniel Dorin DICU, Adia GROZAV, Lucian Dumitru NIȚĂ, Andrei Stefan ILIUȚĂ, Clara Magda TUDOR, Radu BERTICI;

1. Premiul ION M. GHEORGHIU (2004)
Lucrarea: Concepte privind dezvoltarea rurală durabilă a judeţului Ialomiţa
Autori: Florin MĂRĂCINEANU, Marian HOINARU, Elena CONSTANTIN

2. Premiul ION M. GHEORGHIU (2005)
Lucrarea: “Amenajările de irigaţii din România”
Autori: Nicolae GRUMEZEA, Cristian KLEPŞ

3. Premiul ION M. GHEORGHIU (2006)
Lucrarea: ” Sisteme aplicate de manangement ale mediului înconjurator”
Autori: Ioan JELEV, Radu BREJEA

4. Premiul ION M. GHEORGHIU (2007)
Lucrările: “Hidraulica teoretica si aplicata – 2 volume”
Autori: Simion Hâncu, Gabriela Marin
si: “Teorii si practici privind Lucrările de aparare împotriva inundatiilor si de eliminare a excesului de umiditate din lunca Dunarii”
Autori: Iulian MIHNEA, Radu MÂNDRU, Marian BRAN

5. Premiul ION M. GHEORGHIU (2008)
Lucrările: “Amenajarea hidrotehnică a formaţiunilor torenţiale”
Autori: Dănuţ MARIA, Gabriel POPOVICI, Mircea TUAS, Mateiu CODREANU
si: ” Degradarea terenurilor agricole prin ravene si alunecări de teren”
Autori:Cosmin HURJUI, Dumitru NISTOR, Gabriel PETROVICI

6. Premiul ION M. GHEORGHIU (2009)
Lucrarea: “Dicţionar enciclopedic de geodezie, topografie, fotogrammetrie, teledetecţie, cartografie, cadastru”
Autori: Mihail Gabriel ALBOTĂ (coord.), Mircea ATUDOREI, Anton NĂSTASE, Mircea NEAMŢU, Eugen ULEA, Nicolae Zegheru (coord.)

7. Premiul ION M. GHEORGHIU (2010)
Lucrarea: “CERCETARI PRIVIND AMELIORAREA SOLURILOR SĂRĂTURATE DIN CÂMPIA BRAILEI ”
Autori: Valentina COTET, Mihail DUMITRU, Nicolae FLOREA

8. Premiul ION M. GHEORGHIU (2012)
Lucrarea: ”Resurse naturale şi calitatea mediului în bazinul superior şi mijlociu al râului Bega”
Autori: Loredana COPĂCEAN, Iacob BORZA

9. Premiul ION M. GHEORGHIU (2013)
Lucrarea: ”Metode de estimare a eroziunii solului”
Autor:Nelu POPA

10. Premiul ION M. GHEORGHIU (2014)
Lucrarea: ”Drenaje”
Autor: Eugen Teodor MAN

11. Premiul ION M. GHEORGHIU (2016)
Lucrarea: “Ştiinţa solului cu elemente de geologie şi geomorfologie”
Autori: Gheorghe ROGOBETE; Adia GROZAV

12. Premiul ION M. GHEORGHIU (2017)
pentru lucrarea: „Reabilitarea solurilor poluate cu hidrocarburi petroliere”
Autori: Mihail DUMITRU; Mihai TOTI; Catalin SIMOTA; Nicoleta MĂRIN

13. Premiul ION M. GHEORGHIU (2019)
pentru lucrarea: „Irigații”
Autori: Ion NICOLAESCU, Ilie BIOLAN


1. Premiul TEODOR SAIDEL (2004)
Lucrarea: “Impactul surselor de poluare din siturile horticole periurbane si urbane asupra calităţii mediului înconjurător si a produselor legumicole”
Autori: Radu LĂCĂTUŞU, Mihail DUMITRU, Mihaela LUNGU, Beatrice KOVACSOVICS, Doina PLAXIENCO, Carolina CONSTANTIN, Daniela MIHALACHE, Mihaela PREDA, Nineta RIZEA, Rodica LAZĂR, Monica DRAGOMIR, Sorin Liviu ŞTEFĂNESCU

2. Premiul TEODOR SAIDEL (2005)
Lucrarea: “Tratat de agrochimie”
Autori: Mihai RUSU, Marilena MĂRGHITAŞ, Tania MIHĂIESCU, Ioan OROIAN, Adelina DUMITRAŞ

3. Premiul TEODOR SAIDEL (2006)
Lucrarea: “Valorificarea în agricultura a namolurilor orasenesti”
Autori: Mircea MIHALACHE, Mihail DUMITRU, Daniela RADUCU, Eugenia GAMENŢ

4. Premiul TEODOR SAIDEL (2007)
Lucrarea: “Metodologie de utilizare a namolului orasenesc în agricultura”
Autori: Ilie LEONARD, Mihai DUMITRU, Nicoleta VRÂNCEANU, Dumitru Marian MOTELICA, Veronica TANASE

5. Premiul TEODOR SAIDEL (2008)
Lucrarea: “Dicţionar (englez-român si român-englez) de geodezie, topografie, fotogrametrie, teledetecţie, cartografie, cadastru”
Autori: Nicolae ZEGHERU, Mihail Gabriel ALBOTĂ

6. Premiul TEODOR SAIDEL (2009)
Lucrarea: “Solul şi fertilitatea. Relaţia cu sistemele agricole din Banat”
Autori: C. MARINCA, M. DUMITRU, I. BORZA, D. ŢĂRĂU

7. Premiul TEODOR SAIDEL (2010)
Lucrarea: “Comportarea unor metale in sistemul sol-planta ”
Autori: Nicoleta-Olimpia VRÂNCEANU, Dumitru-Marian MOTELICA, Mihail DUMITRU, Eugenia GAMENT

8. Premiul TEODOR SAIDEL (2011)
Lucrarea: “Manual de bune practici în tehnologia fertilizării plantelor agricole”.
Autori: Marilena MARGHITAŞ, Iosif RAZEC, Mihaela MIHAI.

9. Premiul TEODOR SAIDEL (2012)
Lucrarea: “Fertilizanţi cu substanţe proteice”
Autori: Carmen Eugenia SÎRBU, Traian Mihai CIOROIANU, Mihail DUMITRU

10. Premiul TEODOR SAIDEL (2013)
Lucrarea: “Managementul nutrienților – directiva nitrați”
Autori: Mihail DUMITRU, Cătălin SIMOTA, Irina CALCIU

11. Premiul TEODOR SAIDEL (2016)
Lucrarea: “Fertilizarea cu zinc – implicaţie în nutriţia plantelor”
Autori: Adriana Elena GRIGORE; Mihai DUMITRU; Traian Mihai CIOROIANU; Carmen Eugenia SÎRBU

12. Premiul TEODOR SAIDEL (2017)
pentru lucrarea: „Chimia globală a solului. Procese, determinări, interpretări”.
Autori: Radu LĂCĂTUŞU; Mihaela LUNGU; Nineta RIZEA

13. Premiul TEODOR SAIDEL (2018)
pentru lucrarea: „Cloroza viţei de vie”.
Autori: Emilian TUDOR, Mihail DUMITRU, Traian CIOROIANU, Lavinia BURTAN, Carmen SÂRBU, Adriana GRIGORE

14. Premiul TEODOR SAIDEL (2019)
pentru lucrarea: „Tehnică experimentală in agricultura și horticultură”
Autori: Dumitru-Ilie D. SĂNDOIU


1. Premiul M. MOTOC (2016)
Lucrarea: “Vulnerabilitatea solurilor la procesele de degradare-deşertificare în Câmpia Bărăganului”
Autori: George Andrei VRÎNCEANU; Cătălin SIMOTA; Anca Rovena LĂCĂTUŞU; Mihail DUMITRU

2 Premiul  MIRCEA MOŢOC (2017)
pentru lucrarea: „Atlasul Pedologic al Podgoriilor Romaniei”
Autori:  Mihai TOTI; Sorina DUMITRU; Virgil VLAD; Alina EFTENE

3. Premiul MIRCEA MOȚOC (2019)
pentru lucrarea: „Calitatea solului în zonele agricole HNV: politici, studii, evaluări, percepții, decizii multiparticipative”
Autori: Monica DUMITRAȘCU, Sorin Liviu ȘTEFĂNESCU, Mihaela LUNGU, Victoria MOCANU