Prezidiu

În activitatea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, anul 2013 are o semnificaţie aparte, reprezentând finalul mandatului de patru ani, încredinţat conducerii Academiei într-o formulă extinsă, prin alegerea a patru vicepreşedinţi, menită să asigure o coordonare eficientă a sistemului naţional de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol.
Prezidiul ASAS, împreună cu Secţiile ştiinţifice şi filialele teritoriale ale ASAS, desfasoara o activitate susţinută pentru coordonarea ştiinţifică, organizatorică-administrativă a unităţilor de c-d din subordine/coordonare, prin care urmareste stimularea abordărilor ştiinţifice avansate, specifice dezvoltării echilibrate şi integrate a preocupărilor de profil, menite să producă cunoaştere, rezultate valoroase aplicabile în practică şi inovare.

 

BIROUL PREZIDIULUI

Presedinte
Prof. univ. emerit dr. ing. dr. H.C. Valeriu TABARA

Presedinte de onoare
Acad. Cristian HERA

Vicepreseinte,
Prof. univ. dr. Ioan JELEV

Vicepreseinte,
Dr. ing. Aurel Florentin BADIU

Vicepreseinte,
Prof. dr. Dumitru MILITARU

Vicepreseinte,
Dr. ing. Mihail COMAN

Secretar general,
Dr. ing. Marian BOGOESCU