ACADEMIA AZI

Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-Şişeşti” (A.S.A.S.) este o instituţie publică specializată, autonomă de consacrare academică şi coordonare ştiinţifică, cu personalitate juridică, care funcţionează după statut propriu, în coordonarea ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi colaborează cu Ministerul Educaţiei Naționale (M.E.N). A.S.A.S. reprezintă statul român în relaţiile ştiinţifice internaţionale în domeniile sale de…

Read More

SCURT ISTORIC

SCURT ISTORIC AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI SILVICE – FORUMUL CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE AGRICOLE DIN ROMÂNIA De-a lungul timpului, sub influenţa transformărilor socio-economice şi a dezvoltării învăţământului, organizarea cercetării ştiinţifice agronomice şi a vieţii academice a parcurs diferite forme de structurare instituţională. În anul 1886 a fost înfiinţată Staţiunea Centrală Agronomică, care ulterior a fost…

Read More